Overige TKD informatie

Klik op het onderstaande snelmenu om direct naar de onderwerpen te gaan
Taekwon-Do geschiedenis
I.T.F. Nederland
Taekwon-Do onderdelen
Band knopen
Examen eisen
+ O-ITS informatie

ITF Protocol

 

Taekwon-Do geschiedenis

De Koreaanse natie is geworteld in een eeuwenoude geschiedenis, maar de moderne Republiek Korea (land van grote schoonheid) is pas op 15 augustus 1948 opgericht na 38 jaar Japanse overheersing. Na de onafhankelijkheid brak er een vreselijke burgeroorlog uit (waarin de supermachten van de wereld voor verschillende kanten kozen). De oorlog begon toen Noord-Koreaanse strijders het zuiden binnenvielen in 1950 en eindigde met een staakt het vuren overeenkomst in 1953. Het Koreaanse schiereiland werd in twee aparte Korea’s opgesplitst. In het noorden heerst een totaal communistisch bewind. In Zuid-Korea werd de democratie geïntroduceerd hoewel ook dit land tot 1992 door militaire dictators werd bestuurd. Taekwon-Do, dat onder andere is ontwikkeld om de Koreaanse vechtkunst cultuur te behouden is de nationale sport van beide Korea’s maar georganiseerd onder verschillende bonden/stijlen. In het noorden heeft de International Taekwon-Do Federation (ITF) een monopolie en in het zuiden de World Taekwon-Do Federation (WTF). Bij Sportschool Tim Kool beoefenen we de ITF stijl. Martial arts bestaan in Korea al meer dan 2000 jaar (sommigen zeggen zelfs al 4000 jaar). Tot voor kort echter, werd kennis overgedragen van leraar op student zonder dat hiervan iets op schrift werd gezet. De gedocumenteerde geschiedenis van Taekwon-Do begint in 1955, toen een raad van meesters van verschillende “kwans” (een soort verenigingen) bij elkaar kwam. Zij besloten om de vechtkunsten van Korea in één nationale sport te combineren en de “nieuwe” sport Taekwon-Do te noemen. De naam Taekwon-Do was geopperd door Generaal Choi Hong-Hi. Generaal Choi was op dat moment misschien niet de meest vooraanstaande meester in de martial art wereld maar hij wierp de naam op en heeft hard gewerkt om Taekwon-Do over de hele wereld te verspreiden tot aan zijn dood in 2002.

Taekwon-Do is een voortzetting van een eeuwenoude Koreaanse geschiedenis en is een sterk nationaal symbool in een land waar de oorspronkelijke cultuur jarenlang onderdrukt is geweest gedurende de Japanse bezetting.

Generaal Choi en de ITF

Tijdens de Japanse bezetting waren alle vormen van Koreaanse krijgskunsten verboden. Hoewel de eeuwenoude Koreaanse martial arts nog wel in het geheim onderwezen werden, werden de Japanse stijlen openlijk beoefend en verspreid over Korea. Veel Taekwon-Do stijlen reflecteren deze invloed van Japanse krijgskunsten nog in hun poomsae, ook al is de naam Taekwon-Do gekozen om te verwijzen naar de eeuwenoude Koreaanse traditie.

In de jaren dertig van de 20ste eeuw werd de jonge nationalistische Choi Hong-Hi uit het Japanse schoolsysteem gezet wegens het leiden van een protestbeweging tegen de Japanse bezetting. Toen hij vele jaren later de naam Taekwon-Do bedacht, benadrukte hij de Koreaanse martial art traditie door een naam uit te kiezen die veel leek op de eeuwenoude Koreaanse martial art Taekyon. Generaal Choi kreeg zijn eerste martial art training in Taekyon van Meester Han, een meester in kaligrafie bij wie hij zeven jaar studeerde na te zijn uitgesloten van school. Zijn vertrek bij Meester Han was enigszins schandelijk en in de toekomst zou Generaal Choi naar Japan vertrekken voor wetenschappelijk onderzoek na zijn relatie met Meester Han sterk te hebben geschaad.

Wetende dat hij een begaafd vechter moest worden alvorens hij kon terugkeren naar Korea (vanwege zijn geschiedenis met Meester Han) startte hij met het trainen van Karate. Hij had het geluk te mogen trainen onder Guchin Funakoshi, de legendarische oprichter van het Shotokan Karate. Gedurende zijn verblijf in Japan, ging generaal Choi in het Japanse leger om te dienen in Korea. Dankzij zijn sterke nationalistische gevoelens probeerde hij te vluchten tijdens zijn militaire training en hiervoor werd hij wegens verraad ter dood veroordeeld. De Japanse bezetting eindigde op 15 augustus 1945, drie dagen voor de geplande executie datum. Later werd Generaal Choi één van de oprichters van het Koreaanse leger. In 1961 nam hij deel aan een militaire coup die bedoeld was om het land te stabiliseren. Als een ambassadeur en vertegenwoordiger van de Koreaanse regering bezocht en organiseerde Generaal Choi populaire demonstraties die de kennis van Koreaanse martial arts door heel Azië verspreidde.

Later in zijn leven raakte hij uit de gratie bij de Koreaanse regering, onder andere omdat hij Taekwon-Do wilde verspreiden in beide Korea’s. Hij werd gedwongen in ballingschap te leven. Na Korea verlaten te hebben startte Generaal Choi in 1966 de ‘International Taekwon-do Federation (ITF)’ op in Vancouver, Canada. Tegelijkertijd startte de Koreaanse overheid de World Taekwon-do Federation (WTF) op. WTF werd de enige door de staat geaccepteerde bond in Zuid-Korea. Het politieke conflict tussen beiden Korea’s wordt ook weerspiegeld in de nationale sport Taekwon-Do. Het noorden steunt de ITF en het zuiden de WTF. Net als toen hij in het leger zat en later als diplomaat ook steeds gedaan had bleef Generaal Choi de sport Taekwon-Do promoten vanuit zijn nieuwe thuis in Canada. Hij ging hier mee door tot hij op 15 juni 2002 in Pyongyang op 83 jarige leeftijd overleed aan maagkanker.

Klik hier om weer naar boven te gaan

 

I.T.F. Nederland

In de begin jaren ’60 (‘63 – ’64) werd Taekwon-Do in Europa geïntroduceerd, vooral vanuit Duitsland waar op dat moment een aantal Koreanen werkzaam waren. Generaal Choi Hong Hi, de Grondlegger van het Taekwon-Do, heeft in die periode veel instructeurs naar allerlei landen in de wereld uitgezonden om zijn “Chang-Hun” stijl te promoten. In Nederland heeft men door twee Koreanen met het Taekwon-Do kennis kunnen maken, namelijk: Kwon Moo Gun in Zuid-Nederland en Park Yong Soo in het westen. Vanaf die tijd maakte Taekwon-Do een enorme groei door in Nederland.

In 1966 werd de Nederlandse Taekwon-Do Associatie (N.T.A.) opgericht en werden de eerste Nederlandse Kampioenschappen gehouden. In 1970 werd aansluiting gezocht bij de Budo Bond Nederland, maar wegens moeilijkheden is de N.T.A. in 1974 weer zelfstandig geworden. Wegens onenigheid binnen de N.T.A. is in 1987 onder leiding van de toenmalige bondscoach Wim Bos, de I.T.F. belangengroep opgericht. Binnen de N.T.A. kon men zowel op het bestuurlijke- als op het technische vlak geen overeenstemming vinden. Verschillende scholen sloten zich aan bij de I.T.F. belangengroep en andere bij de Taekwon-Do Bond Nederland (T.B.N.), die weer is aangesloten bij de Wereld Taekwon-Do Federatie (W.T.F.) in een aparte afdeling voor het semi-contact Taekwon-Do.

De I.T.F. belangengroep had als enige organisatie in Nederland de erkenning van de I.T.F. Wereldfederatie. Op 17 januari 1992 is vanwege de gunstige ontwikkelingen van de belangengroep I.T.F. Nederland opgericht als volwaardige Taekwon-Do bond. De heren James Tjin-A-Ton en Kiet Tjon A Pauw staan als oprichters van de bond genoemd in de (toenmalige) statuten die notarieel werden vastgelegd.

Klik hier om weer naar boven te gaan

 

Taekwon-Do onderdelen

Sparren

Sparren is het toepassen van aanvals- en verdedigingstechnieken uit de tuls en fundamentele oefeningen tegen een daadwerkelijke bewegende tegenstander. Dit is noodzakelijk ter bevordering van de vechtmentaliteit, moed, training van de ogen en het leren van de tactiek en bewegingen van de tegenstander.

Tevens dient het om lichaamsdelen die voor aanval en verdediging gebruikt worden te harden en te ontwikkelen, de eigen vaardigheden te testen en biedt het de mogelijkheid om andere bewegingen aan te leren die bijna niet te leren zijn uit de tuls.

Werkwijze tijdens wedstrijden. De deelnemers worden opgeroepen door de wedstrijdorganisatie. De eerste die wordt opgeroepen draagt een rood herkenningsteken en neemt de rechter startplaats in, bezien vanaf de jurytafel. De andere deelnemer draagt een blauw herkenningsteken en neemt de linker startplaats in, bezien vanaf de jurytafel. Bij aanvang van een partij groeten de deelnemers op commando van de matscheidsrechter, de hoofdscheidsrechter, daarna de matscheidsrechter en vervolgens elkaar. Bij het einde van de partij verloopt de groetprocedure in de omgekeerde volgorde. De winnaar wordt door de hoofdscheidsrechter bekend gemaakt aan de matscheidsrechter, waarna deze zijn arm heft aan de zijde van de winnaar. Indien per partij twee ronden worden gestreden, gaan de deelnemers tijdens de onderbreking tussen de twee ronden naar de zijde van het wedstrijdvlak, waar de coach zich bevindt. De deelnemers mogen zich tijdens een onderbreking van de partij niet van het wedstrijdvlak verwijderen en dienen bij de eerste oproep hun startpositie op het wedstrijdvlak weer in te nemen.

Deelnemers zijn zelf verplicht de wedstrijdvolgorde bij te houden plus het wedstrijdvlak waar zij op moeten komen. Na driemaal te zijn opgeroepen, worden zij geacht niet meer aanwezig te zijn en automatisch verliezer. Tijdens de wedstrijden is het verboden voor deelnemers/coaches door het wedstrijdvlak te lopen als zij daar niet met een wedstrijd bezig zijn.

Tuls

Een tul is een schijngevecht met denkbeeldige tegenstanders die volgens een bepaald patroon worden gelopen. Tijdens uitvoering van de tuls worden de verschillende technieken uit het Taekwon-do beoefend waarbij balans, kracht en spierbeheersing worden getraind. Voor iedere graduatie dient de Taekwon-doïn een bepaald aantal tuls te beheersen. De reden voor 24 patronen: Het leven van een mens, misschien 100 jaar, kan beschouwd worden als een dag wanneer deze vergeleken wordt met oneindigheid. Daarom zijn wij sterfelijken niet meer dan eenvoudige reizigers die de oneindige jaren van een eeuwigheid passeren in een dag. Het is duidelijk dat iedereen slechts een bepaalde tijd kan leven. Nochthans, maken de meeste mensen zich slaaf van materialisme alsof ze duizenden jaren zouden kunnen leven. Sommige mensen streven naar het kunnen begeren van een goede spirituele erfenis voor komende generaties en verkrijgen op deze manier onsterfelijkheid. Klaarblijkelijk is de geest eeuwig terwijl materiaal dat niet is; daarom is iets achter laten voor het welvaren van het menselijke ras, misschien, het meest belangrijke in ons leven. Hier laat ik Taekwon-Do achter voor het menselijke ras als een spoor van mensen van het eind van de 20 ste eeuw. De 24 patronen stellen 24 uren voor, een dag of heel mijn leven. De naam van het patroon, het aantal bewegingen en het diagram van elk patroon symboliseert of helden uit de Koreaanse geschiedenis of objecten gerelateerd aan historische gebeurtenissen.

De 1ste t/m de 9de tul zijn te vinden op onze YouTube pagina: YouTube pagina Sportschool Tim Kool

Special techniques

Het onderdeel special techniques wordt in de Nederlandse volksmond ook wel hoogspringen genoemd. De bedoeling is om met bepaalde technieken planken te laten omklappen op bepaalde hoogtes. Dit klinkt makkelijker dan het is. Voor je begint met je techniek moet je eerst een proefschop oftewel meting maken. Na het meten mag je de uiteindelijke techniek uitvoeren. Drie scheidsrechters beoordelen of de techniek correct was en geven daar punten voor. De technieken die gedaan moeten worden individueel of in teamverband zijn: gesprongen zijwaartse schop (Twimyo Yop Chagi), gesprongen opwaartse schop (Twimyo Nopi Chagi), gesprongen rondwaartse schop (Twimyo Dollyo Chagi), gesprongen achterwaartse schop (Twimyo Dwi Chagi) en gedraaide hielschop (Bandae Dollyo Chagi).

Power breaking

Power breaking is een onderdeel dat je zelden tegenkomt in Nederland. Breektesten houden in dat je individueel of in teamverband plastic planken breekt met verschillende technieken. De plastic planken zijn erg hard en kunnen alleen maar breken als er precies in het midden genoeg kracht op wordt uitgeoefend.

De verschillende technieken die gebruikt moeten worden zijn: zijwaartse schop (Yop Chagi), meshand slag (Taerigi), rondwaartse schop (Dollyo Chagi), stoot (Jirugi) en gedraaide hielschop (Bandae Dollyo Chagi). Voordat deze technieken uitgeoefend mogen worden gaat er een strenge procedure aan vooraf. Zo moet er eerst gegroet worden. Er moet gemeten worden waarbij de plank maar één keer aangeraakt mag worden. De daarna uitgevoerde techniek moet correct zijn met een gevechtshouding aan het einde. Gaat er iets mis in deze procedure dan zullen de punten niet toegekend worden. Eén plank helemaal door zijn twee punten en een plank half door is één punt waard. Voor de verschillende technieken zijn er verschillende hoeveelheid planken die er gebroken moeten worden.

Pre-arranged free sparring

Het traditional sparring, ook wel pre-arranged free sparring genoemd, is een vooraf afgesproken ‘gevecht’ tussen 2 personen van 1 minuut. Dit gevecht moet zowel spectaculair als realistisch zijn. Bepaalde aspecten kunnen terug komen in het ‘gevecht ‘zoals: slow motion bewegingen, versnelde bewegingen en acrobatiek. Alle uitgevoerde technieken dienen beschreven te zijn in de Taekwon-Do encyclopedie.

Dit onderdeel is nog relatief nieuw in het Taekwon-Do. De regels staan daarom nog vaak open voor eigen interpretatie, maar daar wordt hard aan gewerkt.

Klik hier om weer naar boven te gaan

 

Band knopenBand-knopen

Klik hier om weer naar boven te gaan

Examen eisen

Hieronder kan het PDF bestand met de minimale theorie eisen voor de kupexamens en de exameneisen te downloaden. Let op: de theorie eisen zijn de minimale eisen. In het kupexamen syllabus staat de theorie veel uitgebreider. Uiteindelijk zou je alles moeten weten tot en met je nieuwe graduatie. Ook wat de leraren in de lessen vertellen. Voor vragen kan je bij de leraren terecht of mailen naar info@sportschool-timkool.nl.

Kupexamen theorie

Exameneisen

Klik hier om weer naar boven te gaan

O-ITS informatie

De O-ITS cursus is een cursus die ontwikkeld is door I.T.F. Nederland en maakt deel uit van de ITF Taekwon-Do Sportleiders cursussen. Zo zijn er drie cursussen; Ondersteunend, Assistent en Zelfstandig. De O-ITS Opleiding wordt op de sportschool zelf gegeven. Alle ITF Taekwon-Do leden vanaf 12 jaar en groene band of hoger kunnen deze cursus al volgen. Je moet de cursus hebben afgerond voor je zwarte band examen.

Hieronder kan je een .pdf downloaden met meer informatie over de O-ITS cursus. Voor vragen kan je bij de leraren terecht of mailen naar info@sportschool-timkool.nl.

O-ITS informatie

Klik hier om weer naar boven te gaan

 

ITF Protocol

Doordat Taekwon-Do een militaire discipline sport is, moet er worden vast gehouden aan een protocol. Het officiële ITF Protocol dat Taekwon-Do beoefenaars zouden moeten weten is hieronder te downloaden.

Klik hier voor het ITF Protocol

Klik hier om weer naar boven te gaan