Competition team

Bij Sportschool Tim Kool kan iedereen terecht, zo ook de fanatieke wedstrijdsporters. Om leden met een interesse in (inter)nationale wedstrijden optimaal te begeleiden naar het Nederlands Team en deel te laten nemen aan Europese- en Wereldkampioenschappen, hebben wij een zogeheten Competition Team. Dit team is toegankelijk voor leden vanaf 12 jaar en rode band en hoger, echter de toegang is niet vrij. Indien je als lid interesse hebt in lidmaatschap van het Competition Team zal je dit moeten aangeven en motiveren bij Sabum Tim en Rory, welke op basis van een trial training zullen beslissen of je deel kunt nemen aan het Competition Team. Lidmaatschap van het Competition Team is altijd voor een kwartaal, waarna leden “gereselecteerd” kunnen worden voor deelname aan het Competition Team. Als je inzet goed is en je potentieel hoog, dan maak je een goede kans om bij het team te komen. Hard werken loont bij het Competition Team.