OITS cursus sportschool Tim Kool

Beste leden,

Op zaterdag 15 februari zullen wij onze O-ITS organiseren.  Deze zal worden gegeven op onze locatie in Delft van 14:00 t/m 18:00 uur. Neem een kladblok, pen en wat te drinken/eten mee. Hieronder staat alle informatie over de O-ITS cursus. Opgeven kan t/m 1 februari 2020!

Inleiding 

O-ITS staat voor ondersteuner ITF Taekwon-Do Sportleider. Dit is een 4 uur durende cursus die ontwikkeld is door ITF Nederland, maar gegeven zal worden op locatie bij Sportschool Tim Kool. De O-ITS-cursus is gericht op het opleiden van leerlingen om te kunnen ondersteunen bij het geven van lessen. Per 1 januari 2019 is deze cursus een vereiste van ITF Nederland voor het afleggen van een 1e dan examen. Met het behalen van 1e dan komt de titel “Boosabum”, oftewel assistent-leraar, en daarom wordt er van je verwacht dat je minimaal kan ondersteunen bij het geven van lessen.

Voor wie? 

Deze opleiding is speciaal gericht op het ondersteunen en assisteren bij lesgeven, en dan ook met name gericht op leerlingen van Sportschool Tim Kool die daar interesse in hebben. Leerlingen die mee willen doen aan deze cursus moeten minimaal 12 jaar oud zijn, en in het bezit zijn van groene band (6e kup). Deze cursus vormt een verplichting voor het afleggen van het 1e dan examen, dus alle kandidaten voor een danexamen moeten deze cursus volgen alvorens het danexamen af te kunnen leggen. Daarnaast blijft het een eis voor vervolgexamens, dus leerlingen die reeds in het bezit zijn van een dangraad, moeten deze cursus nog steeds volgen voor een komend danexamen.

Kosten? 

De kosten voor de O-ITS-cursus bedragen 35 euro, deze kunnen aan de bar contant worden voldaan bij inschrijving voor de cursus. Inschrijven kan bij de bar/leraar. Opgeven kan t/m 1 februari 2020.

Wanneer en door wie? 

Sportschool Tim Kool zal de O-ITS-cursus 2x per jaar verzorgen (mits er voldoende animo is), deze wordt gegeven door Sabum Tim of Sabum Rory. De eerste cursus is 15 februari 2020.

Beknopte inhoud cursus 

De cursus zal ongeveer 4 uur in beslag nemen, en bestaan uit drie componenten:

  • Theoretisch gedeelte
  • Praktisch gedeelte
  • Toets

Het theoretische gedeelte zal gegeven worden middels een presentatie waarin de volgende onderwerpen aan bod komen: geschiedenis van Taekwon-Do, filosofie van Taekwon-Do, facetten van Taekwon-Do, de rol van de ondersteuner, en specifieke aandachtspunten voor de ondersteuner. De laatste twee punten zullen in een praktisch gedeelte geoefend worden. De opgedane kennis wordt dan direct getoetst via 15 multiple choice vragen (aangeleverd door ITF Nederland).

Overige achtergrond 

Door het aanbieden van de O-ITS-cursus kunnen we met elkaar verder groeien op het gebied van methodiek, pedagogiek en didactiek. Het uiteindelijke doel is om leden te kunnen garanderen dat bij Sportschool Tim Kool, zowel fysiek als mentaal, onder een veilige sfeer kan worden genoten van het officiële ITF Taekwon-Do.

In 2012 is ITF Nederland gestart met het opzetten van een NOC*NSF erkende opleidingsstructuur. Sindsdien zijn er drie opleidingsniveaus ontwikkeld:

O-ITS | Opleiding tot Ondersteuner I.T.F. Taekwon-Do Sportleider (verplicht vanaf 1e dan)

A-ITS | Opleiding tot Assistent I.T.F. Taekwon-Do Sportleider

Z-ITS | Opleiding tot Zelfstandig I.T.F. Taekwon-Do Sportleider (verplicht vanaf 4e dan)

Afgerond door Sabum Tim en Sabum Rory

Mochten er nog vragen zijn dan horen wij deze natuurlijk graag via info@sportschool-timkool.nl
Let op: dit is een vereiste voor zwarte band examen!

Wij hopen jullie allemaal op deze leerzame middag te zien.

Officiële document:

https://www.sportschool-timkool.nl/wp-content/uploads/sites/6/2020/01/cursus-SSTK-.pdf