Trial competition team

Al jaren hebben we als Sportschool Tim Kool een eigen “competition team”, welke we klaar proberen te stomen voor deelname op het hoogste niveau, namelijk Europese- en Wereldkampioenschappen. De groep werkt momenteel hard en het systeem werkt erg goed, wat zich uit in het feit dat onze sportschool de laatste EKs en WKs continu de meeste leden aan de nationale selectie levert. Maar: we zien nog veel meer talenten op onze sportschool rond lopen, voor wie deelname aan deze competition team trainingen heel nuttig kan zien.

Normaal gesproken wachten wij af tot leden zelf aangeven deel uit te willen maken van dit competition team, maar we merken dat deze stap toch wat groot is voor de meesten. Daarom organiseren wij op 21 Juni van 12:30 t/m 13:30 uur een “trial” competition team training. Op deze trial les mag iedereen meedoen vanaf blauwe band en 12 jaar en ouder. Sabum Rory en Sabum Tim zullen deze les geven en tevens aandachtig naar de kwaliteiten van de deelnemers kijken. Als je als lid in aanmerking komt, zal je vervolgens uitgenodigd worden voor een gesprek.

Let op! Deze les is open, maar we zoeken wel mensen met de motivatie om aan Europese- en Wereldkampioenschappen mee te doen. Deze motivatie zal ook beoordeeld worden tijdens deze (zware) training. De datum van de trial les is 21 Juni 2016 en is voor iedereen gratis. Voor vragen/opmerkingen kan er naar rory.de.vries@sportschool-timkool.nl gemaild worden.