TKD Kubzdag

Op 26 november organiseren we weer een TKD Kubz dag. De TKD Kubz dag is het examen voor onze Kubz. Het inschrijfformulier met alle informatie is te verkrijgen achter de bar.