O-ITS cursus

Beste leden,

Op zaterdag 18 november zullen wij onze O-ITS organiseren.  Deze zal worden gegeven op onze locatie in Delft van 14:00 t/m 18:00 uur. Neem een kladblok, pen en wat te drinken/eten mee. Hieronder staat alle informatie over de O-ITS cursus. Opgeven kan t/m 1 februari 2020!

Inleiding
O-ITS staat voor ondersteuner ITF Taekwon-Do Sportleider. Dit is een 4 uur durende cursus die ontwikkeld is door ITF Nederland, maar gegeven zal worden op locatie bij Sportschool Tim Kool. De O-ITS-cursus is gericht op het opleiden van leerlingen om te kunnen ondersteunen bij het geven van lessen. Per 1 januari 2019 is deze cursus een vereiste van ITF Nederland voor het afleggen van een 1e dan examen. Met het behalen van 1e dan komt de titel “Boosabum”, oftewel assistent-leraar, en daarom wordt er van je verwacht dat je minimaal kan ondersteunen bij het geven van lessen.

Voor wie?
Deze opleiding is speciaal gericht op het ondersteunen en assisteren bij lesgeven, en dan ook met name gericht op leerlingen van Sportschool Tim Kool die daar interesse in hebben. Leerlingen die mee willen doen aan deze cursus moeten minimaal 12 jaar oud zijn, en in het bezit zijn van groene band (6e kup). Deze cursus vormt een verplichting voor het afleggen van het 1e dan examen, dus alle kandidaten voor een danexamen moeten deze cursus volgen alvorens het danexamen af te kunnen leggen. Daarnaast blijft het een eis voor vervolgexamens, dus leerlingen die reeds in het bezit zijn van een dangraad, moeten deze cursus nog steeds volgen voor een komend danexamen.

Kosten?
De kosten voor de O-ITS-cursus bedragen 35 euro, deze kunnen aan de bar contant worden voldaan bij inschrijving voor de cursus. Inschrijven kan bij de bar/leraar. Opgeven kan  tot 10-11-2023.

Wanneer en door wie?
Sportschool Tim Kool zal de O-ITS-cursus 2x per jaar verzorgen (mits er voldoende animo is), deze wordt gegeven door Sabum Tim en/of Sabum Rory. De eerste cursus is 18 november 2023.

Beknopte inhoud cursus
De cursus zal ongeveer 4 uur in beslag nemen, en bestaan uit drie componenten:

  • Theoretisch gedeelte
  • Praktisch gedeelte
  • Toets

Mochten er nog vragen zijn dan horen wij deze natuurlijk graag via info@sportschool-timkool.nl
Let op: dit is een vereiste voor zwarte band examen!

Wij hopen jullie allemaal op deze leerzame middag te zien.

 

 

Officiële document:
https://www.sportschool-timkool.nl/wp-content/uploads/sites/6/2020/01/cursus-SSTK-.pdf