Examens

Na het behalen en het op tijd inleveren van het strookje mag er deel worden genomen aan het examen.
Concrete informatie zal op het behaalde strookje staan.