Onderdelen

Snelmenu
+ Sparren

+ Tuls

+ Special techniques

+ Power breaking

+ Pre-arranged free sparring

Sparren

Sparren is het toepassen van aanvals- en verdedigingstechnieken uit de tuls en fundamentele oefeningen tegen een daadwerkelijke bewegende tegenstander. Dit is noodzakelijk ter bevordering van de vechtmentaliteit, moed, training van de ogen en het leren van de tactiek en bewegingen van de tegenstander.

Tevens dient het om lichaamsdelen die voor aanval en verdediging gebruikt worden te harden en te ontwikkelen, de eigen vaardigheden te testen en biedt het de mogelijkheid om andere bewegingen aan te leren die bijna niet te leren zijn uit de tuls.

Werkwijze tijdens wedstrijden. De deelnemers worden opgeroepen door de wedstrijdorganisatie. De eerste die wordt opgeroepen draagt een rood herkenningsteken en neemt de rechter startplaats in, bezien vanaf de jurytafel. De andere deelnemer draagt een blauw herkenningsteken en neemt de linker startplaats in, bezien vanaf de jurytafel. Bij aanvang van een partij groeten de deelnemers op commando van de matscheidsrechter, de hoofdscheidsrechter, daarna de matscheidsrechter en vervolgens elkaar. Bij het einde van de partij verloopt de groetprocedure in de omgekeerde volgorde. De winnaar wordt door de hoofdscheidsrechter bekend gemaakt aan de matscheidsrechter, waarna deze zijn arm heft aan de zijde van de winnaar. Indien per partij twee ronden worden gestreden, gaan de deelnemers tijdens de onderbreking tussen de twee ronden naar de zijde van het wedstrijdvlak, waar de coach zich bevindt. De deelnemers mogen zich tijdens een onderbreking van de partij niet van het wedstrijdvlak verwijderen en dienen bij de eerste oproep hun startpositie op het wedstrijdvlak weer in te nemen.

Deelnemers zijn zelf verplicht de wedstrijdvolgorde bij te houden plus het wedstrijdvlak waar zij op moeten komen. Na driemaal te zijn opgeroepen, worden zij geacht niet meer aanwezig te zijn en automatisch verliezer. Tijdens de wedstrijden is het verboden voor deelnemers/coaches door het wedstrijdvlak te lopen als zij daar niet met een wedstrijd bezig zijn.

Tuls

Een tul is een schijngevecht met denkbeeldige tegenstanders die volgens een bepaald patroon worden gelopen. Tijdens uitvoering van de tuls worden de verschillende technieken uit het Taekwon-do beoefend waarbij balans, kracht en spierbeheersing worden getraind. Voor iedere graduatie dient de Taekwon-doïn een bepaald aantal tuls te beheersen. De reden voor 24 patronen: Het leven van een mens, misschien 100 jaar, kan beschouwd worden als een dag wanneer deze vergeleken wordt met oneindigheid. Daarom zijn wij sterfelijken niet meer dan eenvoudige reizigers die de oneindige jaren van een eeuwigheid passeren in een dag. Het is duidelijk dat iedereen slechts een bepaalde tijd kan leven. Nochthans, maken de meeste mensen zich slaaf van materialisme alsof ze duizenden jaren zouden kunnen leven. Sommige mensen streven naar het kunnen begeren van een goede spirituele erfenis voor komende generaties en verkrijgen op deze manier onsterfelijkheid. Klaarblijkelijk is de geest eeuwig terwijl materiaal dat niet is; daarom is iets achter laten voor het welvaren van het menselijke ras, misschien, het meest belangrijke in ons leven. Hier laat ik Taekwon-Do achter voor het menselijke ras als een spoor van mensen van het eind van de 20 ste eeuw. De 24 patronen stellen 24 uren voor, een dag of heel mijn leven. De naam van het patroon, het aantal bewegingen en het diagram van elk patroon symboliseert of helden uit de Koreaanse geschiedenis of objecten gerelateerd aan historische gebeurtenissen.

De 1ste t/m de 9de tul zijn te vinden op onze YouTube pagina: YouTube pagina Sportschool Tim Kool

Special techniques

Het onderdeel special techniques wordt in de Nederlandse volksmond ook wel hoogspringen genoemd. De bedoeling is om met bepaalde technieken planken te laten omklappen op bepaalde hoogtes. Dit klinkt makkelijker dan het is. Voor je begint met je techniek moet je eerst een proefschop oftewel meting maken. Na het meten mag je de uiteindelijke techniek uitvoeren. Drie scheidsrechters beoordelen of de techniek correct was en geven daar punten voor. De technieken die gedaan moeten worden individueel of in teamverband zijn: gesprongen zijwaartse schop (Twimyo Yop Chagi), gesprongen opwaartse schop (Twimyo Nopi Chagi), gesprongen rondwaartse schop (Twimyo Dollyo Chagi), gesprongen achterwaartse schop (Twimyo Dwi Chagi) en gedraaide hielschop (Bandae Dollyo Chagi).

Power breaking

Power breaking is een onderdeel dat je zelden tegenkomt in Nederland. Breektesten houden in dat je individueel of in teamverband plastic planken breekt met verschillende technieken. De plastic planken zijn erg hard en kunnen alleen maar breken als er precies in het midden genoeg kracht op wordt uitgeoefend.

De verschillende technieken die gebruikt moeten worden zijn: zijwaartse schop (Yop Chagi), meshand slag (Taerigi), rondwaartse schop (Dollyo Chagi), stoot (Jirugi) en gedraaide hielschop (Bandae Dollyo Chagi). Voordat deze technieken uitgeoefend mogen worden gaat er een strenge procedure aan vooraf. Zo moet er eerst gegroet worden. Er moet gemeten worden waarbij de plank maar één keer aangeraakt mag worden. De daarna uitgevoerde techniek moet correct zijn met een gevechtshouding aan het einde. Gaat er iets mis in deze procedure dan zullen de punten niet toegekend worden. Eén plank helemaal door zijn twee punten en een plank half door is één punt waard. Voor de verschillende technieken zijn er verschillende hoeveelheid planken die er gebroken moeten worden.

Pre-arranged free sparring

Het traditional sparring, ook wel pre-arranged free sparring genoemd, is een vooraf afgesproken ‘gevecht’ tussen 2 personen van 1 minuut. Dit gevecht moet zowel spectaculair als realistisch zijn. Bepaalde aspecten kunnen terug komen in het ‘gevecht ‘zoals: slow motion bewegingen, versnelde bewegingen en acrobatiek. Alle uitgevoerde technieken dienen beschreven te zijn in de Taekwon-Do encyclopedie.

Dit onderdeel is nog relatief nieuw in het Taekwon-Do. De regels staan daarom nog vaak open voor eigen interpretatie, maar daar wordt hard aan gewerkt.